Belge Yenileme


Özel Güvenlik Yenileme Eğitimleri

Her 5(beş) yılda bir alması gereken Özel Güvenlik Görevlilerinin kimlik sürelerinin bitmesine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala başvurdukları eğitimin adıdır.

Silahsız ve silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olan adayların her 5 yılda bir alması gereken özel güvenlik eğitim türüdür.

Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü sınav yapılmaktadır. Amaç bilgilerin güncellenmesidir. Özel güvenlik sınavına katılan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı yenilenmiş silahlı/silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Silahsız Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 50 Saat, Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 60 Saat sürmektedir.

  • Silahsız Özel Güvenlik Belgesi Şartları

Özel Güvenlik Sertifikası Almak için Şartlar Nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

5) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

6) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Gerekli Evraklar

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için kursumuza kayıt olurken getirmeniz gereken bazı evraklar vardır. Bu evraklar şu şekildedir;

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma veya Öğrenci Belgesi
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • İkametgâh (E-devletten veya nüfus dairesinden)
  • Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Özel hastane veya polikliniklerden alınabilen, KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, başhekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahsız Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Not: Dilerseniz kurumumuza sadece nüfus cüzdanı fotokopiniz ile gelerek kursumuzda yerinizi ayırtabilir ve ön kayıt olabilirsiniz. Böylece herkesten önce yerinizi ayırmış ve ön kayıt olmuş olursunuz. Kontenjanlarımız her kurs dönemi için sınırlıdır.