Silahlı Özel Güvenlik Belgesi Şartları Nelerdir?


Silahlı özel güvenlik sertifikası alacak olan kişiler toplamda 120 saat eğitim görürken silahsız özel güvenlik sertifikası almak isteyenler ise 100 saatlik eğitim görerek sınava katılırlar. Özel güvenlik adaylarının eğitimlerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen özel güvenlik sınav takvimi doğrultusunda sınava tabi tutulurlar. Sınavı başarı ile tamamlayan özel güvenlikler kurumumuzdan sertifikalarını alabilirler. Özel güvenlik sertifikasını alan bir özel güvenlik her 5 yılda bir defa sertifikasını yenilemek zorundadır. Buna da silahlı veya silahsız yenileme eğitimi denir.

Özel Güvenlik Sertifikası Almak için Şartlar Nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

5) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

6) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Silahlılar için Gerekli Evraklar

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma veya Öğrenci Belgesi
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • İkametgah (E-devletten veya nüfus dairesinden)
  • Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Devlet hastanesinden alınması zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, baş hekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Not: Dilerseniz kurumumuza sadece nüfus cüzdanı fotokopiniz ile gelerek yerinizi ayırtabilir ve ön kayıt olabilirsiniz. Böylece herkesten önce yerinizi ayırmış ve ön kaydınızı yaptırmış olursunuz. Kontenjanlarımız her kurs dönemi için sınırlıdır.